Těžká technika

Složité činnosti, jako jsou demoliční práce, potřebují pro úspěšné dokončení specializované stroje a nářadí. Jedním z nich je bagr, velký stroj se lžící. Do portfolia bouracích přípravků patří i ruční nářadí, například pneumatické kladivo, lidově řečeno sbíječka. Ruční stroj k rozbíjení betonu, kamene, asfaltu a jiných pevných materiálů. Ale opravdovou lahůdkou mezi těžkými stroji je nepochybně bourací koule. Není třeba její účel ani popisovat, prostě ničí vše co jí přijde do cesty.

Vše je nutno nahlásit

Než začneme demoliční práce, potřebujeme vyřešit spoustu věcí. Jako první musíte zažádat o povolení uskutečnit tuto akci a to posláním žádosti o souhlas s odstraněním stávající stavbyna stavební úřad. Pokud bude vše kladně vyřízeno, můžete si najmout firmu na zbourání stavby. O úspěšném provedení této činnosti je nutno opět informovat stavební úřad, který vystaví potvrzení o odstranění stavby. Toto potvrzení je nutno doručit na katastr nemovitostí. Ten zbouraný objekt vymaže z katastrální mapy.